Để duy trì hoạt động sông và lao động, cơ thế con người hàng ngày cần phải được cung cấp các chất dinh dưỡng như: Prôtêìn, gluxít, lipit, vitamin, muôi khoáng… Mỗi chất có một vai trò, chức nâng riêng trong cơ the sống. Cùng vào bếp với nauan.com.vn thực hiện Vai trò của các chất dinh dưỡng trong bữa ăn hàng ngày
Prôtêin là cơ sỏ của sự sống, ở đâu có sự sống là ả đó có prôtêin, ở đâu có prôtêin chưa bị phân hủy là ở đó có sự sống, điều này thể hiện vai trò rất quan trọng của prôtêin. Prôtêín tham gia vào chức năng tạo hình, là nguyên liệu chủ yếu để cấu tạo nên các tổ chức của cơ thể. prôtêin tham gia cấu tạo nên các men tiêu hóa, các chất tuyên nội tiêt (tuyến thận, tụy, sinh dục, giáp trạng v.v…), tham gia tu bổ những hao mòn của cơ the, thay thê những tế bào bị hủy hoại vả sau cùng nó còn cung cấp nãng lượng cho cơ thể. Ãn thiếu prôtêin đương nhiên là rất có hại, song ăn quá dư thừa cũng không tốt vì thận phải tăng cường đào thải cặn bã của protein là urê, axit uríc NHa là những chất có khả năng gây ngộ độc cơ the.
Nhu cầu prỗtêin 1 ngày cần 1 4- 1,5 g/kg trọng lượng cơ thổ. Người lao động nặng, người ốm, phụ nũ có thai và trẻ em cẩn nhiều hơn. Các thực phẩm giàu prôtêm là thịt nạc, cá, trứng, sữa, tin, gan, dậu hạt v.v…

  Chế độ ăn tốt cho sức khỏe con người

• Vai trò chính của gluxít là cung cấp nầng lượng, nguồn năng lượng chủ yếu và rẻ tiền nhất trong khẩu phần ăn hàng ngày. Hơn một nửa năng lượng của khẩu phần ăn là do gluxít cung cấp. Ngoài vai trò sinh nàng lượng, ở mức độ nhất định gluxít củng có tham gia tạo hình, vì có mặt trong thành phần các tê bào, tổ chức và tham gia vào các quá trĩnh tạo hình. Mặc dù cơ thể luôn luôn phán hủy để cung cấp năng lượng, mức gluxít vẫn ổn định nếu như được ăn uống đầy đủ. Sự chuyến hóa gluxít có liên quan chặt chẽ vối chuyển hóa


prôtêin. Khi àn uống đầy đủ gluxít làm giảm phân hủy prôtêin, thức ăn giàu glưxít cơ thể sẽ tiết kiệm được prôtêin. Trong lao động nặng nhọc, nếu cung cấp gluxít không đầy đủ sẽ làm tăng phần hủy prôtêin gây lãng phí. Gluxít còn liên quan chặt chẽ tối chuyển hóa chất béo. Khi nhu cầu năng lượng cao mà dự trữ gluxít của cơ thể và của thức àn đưa vào không đầy đủ, thì cơ thể tạo gluxít từ lipit và khi cơ thể thừa gluxít thì được chuyển hóa thành lipit, chứa trong các tổ chức mỡ dự trữ của cơ thể.
Nhu cầu gluxít một ngày cần 10 g/kg trọng lượng cơ thể, nếu là lao động nặng nhọc thì cần 15g.

Các thực phẩm giàu gluxít là lương thực, các loại củ, đậu…
– Lipit là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng, lg lipit khi ôxy hoá trong cơ thể cho năng lượng gấp hơn 2 lần gluxít hay prôtêin. Lipit là dung môi hòa tan tốt cho các vitamin tan trong dầu mỡ. Nếu thiếu chất béo thì sức đề kháng của cơ thể với môi trường bên ngoài sẽ giảm đi và sự tiêu hóa một số chất khác cũng bị ảnh hưởng. Cơ thể có thể tổng hợp được lipit từ gluxít.

  Tổng hợp cách nấu món thịt kho tàu cực chuẩn vị


Nhu cầu li pit phụ thuộc vào tuổi, tính chất lao dộng, đặc điểm dân tộc và khí hậu, vói trẻ em tuổi càng nhỏ nhu cầu lipit theo kg trọng lượng cơ thể càng lớn, người già, người béo nhu cầu lipit giảm xuống.
Các thực phẩm giàu lipit là mô mỡ động vật, vừng lạc v.v…
– Vitamin: Nhu cầu cơ thể cần với sô” lượng ít nhưng rất quan trọng trong chuyển hóa, đồng hóa các chất dinh dưỡng, điều hòa chức năng các bộ phận cơ thể v.v… Mỗi loại vitamin có một chức năng đặc biệt không thể thay thế lẫn nhau được như ổ khóa, chìa khóa. Trong ăn uống thiếu vitamin này hay vitamin khác sẽ gây những bệnh đặc trưng do thiếu vitamin tương ứng.

Nhu cầu vitamin không nhũng phụ thuộc vào số lượng vitamin trong khẩu phần mà nó còn phụ thuộc vào tính chất thức ăn, thức ăn nhiều đường bột cần B, nhiều hơn. Nhu cầu phần lổn các vitamin ở trẻ em tính theo trọng lượng cơ thể đều cao hơn người lớn.